ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 476 ลำดับที่ 9501 - 9520 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ 29 พ.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ 09 พ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ บริเวณใต้ทางเดินและข้างทางเดิน Sky Walk 28 มิ.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคา กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 มี.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพัก ๔๐ ปี (แก้ไขครั้งที่ ๑) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.พ. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ (แก้ไขครั้งที่ ๑) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.พ. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ 06 ก.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศรายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง สำนักบริการวิชาการ 02 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน งานจัดจ้างเปลี่ยนสายเคเบิลแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 10 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 ส.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือก รายการ “เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าพร้อมเก็บภาพสัญญาณ” 29 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 ส.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไข วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอาราบิกาล้านนาแบบครบวงจร 15 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ส.ค. 2556

หน้า

Go to top