ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 479 ลำดับที่ 9561 - 9580 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะศึกษาศาสตร์ 02 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR โครงการขยายจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้แช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 01 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 15 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 11 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 30 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ 29 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ 23 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2 จำนวน 1 ตู้ 22 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด (8 เครื่อง) 22 ก.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการฉายรังสีร่วมพิกัด จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ผ้าก๊อส คณะแพทยศาสตร์ 20 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 123 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 20 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 46 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 19 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสนามเอนกประสงค์ 16 ก.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์สำนักงาน) คณะเภสัชศาสตร์ 14 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 07 ก.ค. 2553

หน้า

Go to top