ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 480 ลำดับที่ 9581 - 9600 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 27 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 26 เม.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 10/2557 คณะวิทยาศาสตร์ 08 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 12 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 26 ต.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 06 ก.พ. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง 12 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง 26 ต.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง 19 ธ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง 17 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 01 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) จำนวน 1 ชุด 21 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน ๑ ชุด   คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว คณะแพทยศาสตร์ 28 ก.พ. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว 08 เม.ย. 2554

หน้า

Go to top