ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 481 ลำดับที่ 9601 - 9620 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนแบบรวดเร็ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดที่พักมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ต.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 04 ต.ค. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 03 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 15 ม.ค. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่างขอบเขต (tor) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 13 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ขอบเขตงาน การจัดซื้อเครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 30 ธ.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ครั้งที่1 อาคารเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 06 ธ.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 30 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 19 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR อาคารโรงสีข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 27 ส.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 04 ต.ค. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR ปรับปรุงร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 07 ม.ค. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR รายการปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 03 ก.ค. 2556

หน้า

Go to top