ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 481 ลำดับที่ 9601 - 9620 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อตู้ปลอดเชื้อสำหรับกรงเลี้ยงหนูถีบจักร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ 13 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 1 ชุด 30 ก.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อรายการรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน1รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก 28 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21 เม.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 29 ส.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการจัดซื้อตู้พักฟื้นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูขาว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ 18 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (เฮือนพวงชมพู) 19 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการประกวดราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของหน่วยกำจัดน้ำเสีย ฯ 06 ส.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 27 ต.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพ่นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 30 ต.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 11 มิ.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลการจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 เม.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จำนวนื 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ก.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคาร/โรงเรือนศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ CMU Beef ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 24 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธ.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนชนิดควบคุมอุณหภูมิฯ 18 ก.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1 คณะเกษตรศาสตร์ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 คณะเกษตรศาสตร์ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 และอาคาร 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพืชไร่ เดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ส.ค. 2556

หน้า

Go to top