ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 486 ลำดับที่ 9701 - 9720 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 01 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง 05 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมดูภาพทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 โปรแกรม 10 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมดูภาพทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 โปรแกรม คณะแพทยศาสตร์ 12 ม.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ 15 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 25 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อชุดกีฬาฯ 05 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต มช. 18 ม.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR โรงเรียนสาธิตฯ จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะการสื่อสารมวลชน 28 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 26 พ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 21 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)  18 เม.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร  สำนักทะเบียนและประมวลผล 13 ก.ย. 2555

หน้า

Go to top