ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสีสำหรับการตรวจพิเศษ ความเข้มข้น 300 จุ 100 ml. จำนวน 2,835 ขวด 17 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสีสำหรับการตรวจพิเศษ ความเข้มข้น 350 จุ 50 ml. จำนวน 14,000 ขวด 17 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสีสำหรับตรวจพิเศษ ความเข้มข้น 300 จุ 50 ml. จำนวน 6,500 ขวด 17 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2561 จำนวน 120 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 11 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสี ชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ (SPECT,CT) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 10 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสีสำหรับการตรวจ MRI-Gadoxetate disodium 1x10 ml. จำนวน 200 ขวด 10 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสี Gadoteric acid (10 ML) จำนวน 1,540 ขวด 10 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสี Gadobenate Dimeglumine 10 ml. จำนวน 1,200 ขวด 10 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและประมาณราคา การปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 โดยวิธีคัดเลือก 10 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์โตโยต้า จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) คณะนิติศาสตร์ 09 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี จำนวน 1 งาน 09 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน คณะนิติศาสตร์ 09 เม.ย. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 05 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562. 11. เครื่องช่วยใส่ท่่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 04 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 04 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 04 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 04 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1,A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562

หน้า

Go to top