ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปพร้อมชุดรับภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ IV set (Infusion Pump) ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร คณะแพทยศาสตร์ 02 เม.ย. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 29 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อบอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 จำนวน 12 สำนักพิมพ์ 29 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.210 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่่นเสียงความถี่สูงสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง 29 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.214.ชุดจ่ายแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 29 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.211.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 29 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 28 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 28 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิสซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการ ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ผ้าก๊อซ) 27 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการ ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เสื้อคลุม Non sterile disposable แบบเต็มตัว) 27 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการ ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ IV set (ชุดให้น้ำเกลือ) 27 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการ ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ IV set (Infusion pump) 27 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562

หน้า

Go to top