ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 2561 cmurefprice-2018-1930491982.PDF 7455
ไม่มี จัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะสนามไม้สัก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x150x75 ซม. จำนวน 15 ตัว คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1320921176.PDF 7455
ไม่มี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะวิทยาศาสตร์ 25 ธ.ค. 2560 cmurefprice-2017-762214952.PDF 7455
ไม่มี ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-144453178.PDF 7455
ไม่มี ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเจาะเก็บตัวอย่างดิน จำนวน 2 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-226964614.PDF 7455
57035048022 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2557 18070622.pdf 1
57035049466 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2557 16815204.pdf 1
57035050849 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2557 18516000.pdf 1
57045197223 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557 16432034.pdf 1
61087239405 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 380368 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2561 cmurefprice-2018-31660133.pdf 988
61087239339 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 974381 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2561 cmurefprice-2018-857637632.pdf 988
59035057007 IV 6 x 7 CM.1623 W จำนวน 1000 กล่อง คณะแพทยศาสตร์ 16 มี.ค. 2559 cmurefprice-2016-1559130527.pdf 1642
57095187378 ก่อสร้างทางเชื่อมต่อ Sky Walk จากอาคารสวนดอกปาร์ค (Suandok Park) ถึงอาคารสุจิณฺโณ และติดตั้งลิฟต์แก้ว คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 11 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-748663224.pdf 956
58095024216 จ้างปรับปรุงห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป เบอร์ 101 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-276968799.pdf 625
60107228975 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 31 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-224120968.pdf 3481
59025024305 เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน โดยวิธีประกวดราคา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ก.พ. 2559 cmurefprice-2016-1389495341.pdf 632
- 1. อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซขนาด 200 เอสซีซีเอ็ม จำนวน 1 ชุด 2. อุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าซขนาด 2000 เอสซีซีเอ็ม จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2558 cmurefprice-2015-659197946.PDF 581
- 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งกับเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด 2. แบบจำลองปอด จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2558 cmurefprice-2015-746272887.PDF 581
57075234391 1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-315121072.pdf 725
59055003509 1.เช่าชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด 2. เช่าชุดส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 02 พ.ค. 2559 cmurefprice-2016-1773977996.pdf 956

หน้า

Go to top