ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 213 ลำดับที่ 4241 - 4260 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่ประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ( ร้านกาแฟ ) บริเวณห้องสมุดในสวน ชั้น 5 อาคารเรียนรวม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1047398634.pdf
เช่าพื้นที่ฯ   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1500-2557.pdf
เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาคารและหรือเครื่องดื่ม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 18 มิ.ย. 2556 ปกติ Price1-1149-2556.pdf
เช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 10 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.พ. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1958259222.pdf
เตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สัตว์ทดลอง 25 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1247462285.pdf
เตียงขนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยระบบไฮโดรลิค จำนวน 4 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-547-2554.pdf
เตียงตรวจผู้ป่วยด้วยวิธี Tilt Table พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1568-2557.pdf
เตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1520-2557.pdf
เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 30 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-965526462.pdf
เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-105-2554.pdf
เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-104-2554.pdf
เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-709960479.pdf
เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-127662728.pdf
เตียงผู้ป่วยปรับอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-345-2554.pdf
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-965705608.pdf
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-768965556.pdf
เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-218-2553.pdf
เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ Price1-1588-2557.pdf
เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-971833251.pdf
เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-118-2554.pdf

หน้า

Go to top