ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 215 ลำดับที่ 4281 - 4300 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา HDPE ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1131859100.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-962972013.pdf
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนและบันไดทางขึ้นหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1605845532.pdf
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 13 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1630227600.pdf
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 04 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-390896030.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 21 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1873998661.pdf
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556 ปกติ e-Auction-259-2556.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 30 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-161233784.pdf
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารโรงสีข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 02 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1249350893.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 08 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1380886240.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการคัดเลือกราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 08 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1293438728.pdf
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 04 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-282870652.pdf
เพิ่มรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556 ปกติ e-Auction-260-2556.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1899179193.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 15 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1985141815.pdf
การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-516353566.pdf
รับสมัครคัดเลือกผุ้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-837-2555.pdf
การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการด้านการบริการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-833-2555.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2557 ปกติ e-Auction-317-2557.pdf
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1776538548.pdf

หน้า

Go to top