ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 219 ลำดับที่ 4361 - 4380 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-891-2555.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1370484100.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 07 ต.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-1409862127.pdf
ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 2 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-454-2554.pdf
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-209948427.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด จานวน 145 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1716261050.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำลี) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-637-2554.pdf
ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าใ้ช้บริการห้องสมุด Access Control จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 04 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-757-2555.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะการสื่อสารมวลชน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 09 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-174840183.pdf
ครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-620-2554.pdf
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1130-2556.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1333-2556.pdf
งานจ้างติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าและระบบตัดต่อวงจร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1266-2556.pdf
ครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องปรับอากาศฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-62-2553.pdf
คัดเลือกการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 22 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-702-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 02 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-144-2553.pdf
เครื่องวัดและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-15-2553.pdf
จัดซื้อตู้ทิ้งวัสดุรองนอนจากกรงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สัตว์ทดลอง 25 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-458428554.pdf
เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-320-2554.pdf
เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย จำนวน 30 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-869280875.pdf

หน้า

Go to top