ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 31 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-847-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-619-2554.doc
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ (Fiber optic) จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-749-2555.pdf
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม แบบ Real-time PCR จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-109-2553.pdf
การคัดเลือกจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ ขนาด ๕ ชั้น  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 02 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-710-2555.pdf
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-457-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องเรียน จำนวน ๑ หน่วย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 08 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-418-2554.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่พร้อมจัดทำสนามบาสเก็ตบอลพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 มี.ค. 2556 ปกติ Price1-1093-2556.pdf
เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 14 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1291-2556.pdf
จ้างปรับปรุงงาน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ 05 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-509-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-470-2554.pdf
ประกวดราคาการขยายจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ส.ค. 2553 ปกติ e-Auction-10-2553.pdf
ชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1456-2557.pdf
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1495-2557.pdf
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 154 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ม.ค. 2556 ปกติ e-Auction-218-2556.pdf
ชุดเครื่องมือศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสดและผลิตภัณฑ์อบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-205-2553.pdf
ประกวดราคาซื้อชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-312-2557.pdf
งานจ้างเจาะบ่อบาดาล ๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 24 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-838-2555.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-799-2555.pdf
รับสมัครผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 16 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1267-2556.pdf

หน้า

Go to top