ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 25 ก.ย. 2561 cmuresultproc-2018-542794745.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ รายละเอียดแนบ คณะมนุษยศาสตร์ 02 เม.ย. 2558 cmuresultproc-2015-927932069.pdf
1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง   คณะวิทยาศาสตร์ 07 ธ.ค. 2553 Price2-66-2553.pdf
gประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสารพร้อมจัดเรียงขึ้นชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-358613731.pdf
High Temperature Chamber Furnace จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 28 เม.ย. 2554 Price2-142-2554.pdf
Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 22 มิ.ย. 2554 Price2-186-2554.pdf
กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 2557 Price2-628-2557.pdf
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด 20 ก.ค. 2558
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557 Price2-649-2557.pdf
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด   คณะแพทยศาสตร์ 20 ม.ค. 2555 Price2-255-2555.pdf
กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.พ. 2554 Price2-107-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 24 ก.ค. 2555 Price2-337-2555.pdf
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 2557 Price2-626-2557.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว คณะแพทยศาสตร์ 17 พ.ย. 2559 cmuresultproc-2016-96513436.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด 11 ก.พ. 2558
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด 19 ก.พ. 2558
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2557 Price2-585-2557.pdf

หน้า

Go to top