ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-1221959589.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนม้ัติฯ คณะแพทยศาสตร์ 18 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-988308322.pdf
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสี ชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ (SPECT,CT) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 11 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-1464784177.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและประมาณราคา การปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 โดยวิธีคัดเลือก สำนักทะเบียนและประมวลผล 10 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-1874493314.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 09 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-1377636524.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีคัดเลือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-1395437187.pdf
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1,A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิจิตรศิลป์ 03 เม.ย. 2562 cmuresultproc-2019-123671512.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิสซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 28 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-884954493.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIV (NAT) (Single Unit Testing) จำนวน 30,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1358610060.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1086774549.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก (งานก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-797110194.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะรายการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-401971850.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 22 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1209687730.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดการภายในองค์กร และพัฒนาการสร้างแบรนด์ผู้ประกอบการในอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) 21 มี.ค. 2562
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรือนทรงอาณานิคม (Colonial Style) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 19 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1458090543.pdf
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 19 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-346465503.pdf
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 19 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-687543146.pdf
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562

หน้า

Go to top