ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 380 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 15 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-770668543.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ (DiaClon Anti-P1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1521600783.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (Anti Human) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2040178219.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-933953850.pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง รายการที่ 12. ปรับปรุงห้องบรรยาย 2 คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-778794316.pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง รายการที่ 11. ปรับปรุงห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1188932056.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 07 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1779785060.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 07 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-357044494.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 07 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1001921674.PDF
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-948771599.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทำกาแฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-567865855.pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 05 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-564239057.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศจากการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1014977890.pdf

หน้า

Go to top