ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ 04 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1537326030.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2040789288.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงชีวนิเวศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 01 มี.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1264724444.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-738038803.pdf
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) เพื่อขนข้อสอบ และรับ-ส่ง ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ไป-กลับสนามสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล 28 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1459935911.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาชนิด Swept source Biomitry พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 28 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1276810981.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 28 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1027520023.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 28 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-547032435.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพสธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-99749373.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 จำนวน 62 สำนักพิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1040320678.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 27 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-980462431.pdf
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1923782426.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งกันซึมหลังคาสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1942588359.pdf
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาลีใต้ ของโครงการอบรมหลักสตรผู้นำเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่น ที่ 2 Digital CEO 26 ก.พ. 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ อายุการใช้งานลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ Oracle Financial โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1998555458.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะงานประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด ๖๕% จำนวน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-182516763.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-820560573.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างติดตั้งสายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก เพิ่มเติม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2054805638.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-765049306.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1126317295.pdf

หน้า

Go to top