ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.พ. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.พ. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.พ. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 3737 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 ก.พ. 2562 ระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 3737 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 1414 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 ก.พ. 2562 ระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 1414 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดจ้างงานซ่อมแซมแกนหมุนใบพัดคูลลิ่งทาวเวอร์ หอประชุม มช. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 04 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-917920050.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดจ้างงานซ่อมแซมท่อส่งลมเย็น หอประชุม มช. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 04 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-372237909.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดจ้างงานซ่อมแซมท่อส่งลมเย็น หอประชุม มช. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 04 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-920065521.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 04 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-527663639.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1500525994.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-337069596.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำเสื้อ Staff จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2106487148.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อของที่ระลึก (กระเป๋าผ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-301184523.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำชุดแข่งขัน ของชมรมเรือพาย ส.มช. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1946790735.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเช่าสกอร์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1094709046.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำเหรียญรางวัล และทำถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1878886105.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำหมวกโปโลน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2078204036.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ตู้รับจ้าง และถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1681255243.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเช่าอุปกรณ์ไลฟสด และจ้างทำเสื้อ Staff จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2053920198.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดลำโพง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1111974979.pdf

หน้า

Go to top