ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-305835490.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 111.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-42739039.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 172.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1919322075.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-180030855.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1331792871.pdf
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คณะวิจิตรศิลป์ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2018324920.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบันทึกภาพและเสียงในห้องเรียน จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1716899299.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-204797167.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1221044380.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-825991284.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-650887303.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 5335 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 ม.ค. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 5335 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติ พร้อมเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 28 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-439094130.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างขนย้ายเอกสารทางการเงินและครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1077063758.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อสแลนสีเขียว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1389774594.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2066661807.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ประสานงานวิชการ) สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-77743393.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร) สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1404542348.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดฮาร์ดดิสสำหรับพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ประสานงานวิชาการ) สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-777923242.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดฮาร์ดดิสสำหรับพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร) สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1470135009.pdf

หน้า

Go to top