หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1966756022.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 016/2562 การซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2147341590.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 017/2562 การซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมสภาวะ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-662220563.pdf
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) คณะแพทยศาสตร์ 03 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-541574324.pdf
ขอบเขตของานปรับปรุงโรงอาหาร พื้นที่ทางเดินด้านหลังโรงอาหารและห้องประกอบอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1706841386.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง(TOR) ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1915675680.PDF
สำนักบริการวิชาการ ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding สำนักบริการวิชาการ 27 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1000186322.pdf
คณะวิทยาศาสตร ประกาศร่าง(TOR) ครั้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-457124369.PDF
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เเบบดิจิตอล จำนวน 1 ห้อง คณะมนุษยศาสตร์ 27 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-48880134.pdf
ขอบเขตของงานจัดซื้่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะสังคมศาสตร์ 22 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1103276260.pdf
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงและระบบประมวลผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลพร้อมระบบภาพและเสียง คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1813466540.pdf
ประกาศร่างขอบเขต (tor) งานจ้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-264749211.pdf
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 21 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2112660214.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง(TOR) ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1260378775.PDF
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-754806187.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง(TOR) ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2048093091.PDF
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-99456450.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบดเตรียมตัวอย่างแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1489170376.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-147070613.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1286793007.pdf

หน้า

Go to top