ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 12 ลำดับที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศรายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง สำนักบริการวิชาการ 02 มี.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ 06 ก.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ (แก้ไขครั้งที่ ๑) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.พ. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพัก ๔๐ ปี (แก้ไขครั้งที่ ๑) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.พ. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 มี.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคา กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ บริเวณใต้ทางเดินและข้างทางเดิน Sky Walk 28 มิ.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ 29 พ.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ 09 พ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนท่อเมนประปาและย้ายตำแหน่งบ่อวาล์ว ด้านหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย ๑ คณะแพทยศาสตร์ 16 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัตรสมาร์การ์ด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน ๔๐ เตียง คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง  24 มิ.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง 19 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง - นอนได้ จำนวน 40 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง  08 ธ.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง   10 ก.พ. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก แบบสแตนเลส จำนวน 17 เตียง 02 ก.ค. 2553

หน้า

Go to top