ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 481 ลำดับที่ 9601 - 9620 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 29 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดูดศีรษะเด็ก พร้อมหัวดูดซิลิโคน จำนวน 2 ชุด 28 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2 จำนวน 1 ตู้  28 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 1 ชุด (8 เครื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมศูนย์กลาง จำนวน 1 เครื่อง 25 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง 24 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสเปคโตรมิเตอร์วิเคราะห์สเปคตรัม ย่าน UV-ตามองเห็น จำนวน 1 ชุด 18 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 มิ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างย้ายตู้ดูดไอสารเคมี (Blower) อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด 17 มิ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นฝึกจำลอง จำนวน 4 รายการ 16 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลงรายการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 11 มิ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไต ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง 10 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิทอล จำนวน 1 ชุด 08 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ชุดจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แบบ SAN Switch จำนวน 2 ชุด 08 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผลการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 มิ.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง 03 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 มิ.ย. 2553

หน้า

Go to top