ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 29 ต.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 04 ธ.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 28 ต.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด 25 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง 20 มิ.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง  คณะแพทยศาสตร์ 27 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว คณะแพทยศาสตร์ 28 ก.พ. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว 08 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน ๑ ชุด   คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) จำนวน 1 ชุด 21 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 01 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง 19 ธ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง 17 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง 26 ต.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง 12 พ.ย. 2553

หน้า

Go to top