ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 214 ลำดับที่ 4261 - 4280 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมส์ ลิควิคโครมาโทกราฟ ๑ เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-717-2555.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการสื่อสารการแสดง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 28 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-434-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ช่วยสอน ๗ รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-500-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตัดต่อเสียง จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีคัดเลือก) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 01 มิ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1279426422.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1370484100.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 31 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-401-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องเรียน จำนวน ๑ หน่วย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 08 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-418-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 07 ต.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-1409862127.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 30 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-161233784.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 พ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1639884272.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-333-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ. เครื่องซักผ้า ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-646-2554.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2555 ปกติ Price1-740-2555.doc
การจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะ จำนวน ๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-427-2554.pdf
การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1550-2557.pdf
การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-459-2554.pdf
การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-517134800.pdf
การคัดเลือกจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ ขนาด ๕ ชั้น  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 02 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-710-2555.pdf
การขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 06 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1209-2556.pdf
การขายเศษวัสดุ โดยการขายทอดตลาด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-721-2555.pdf

หน้า

Go to top