ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน งานจัดจ้างเปลี่ยนสายเคเบิลแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-445513567.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศรายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 02 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-380-2554.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-338-2554.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพัก ๔๐ ปี (แก้ไขครั้งที่ ๑) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-339-2554.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1376564860.pdf
เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 มี.ค. 2556 ปกติ e-Auction-240-2556.pdf
เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-884-2555.pdf
เปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-176229660.pdf
เปลี่ยนท่อเมนประปาและย้ายตำแหน่งบ่อวาล์ว ด้านหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย ๑ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 16 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-277-2553.pdf
เปลี่ยนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัตรสมาร์การ์ด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2554 ปกติ Price1-600-2554.pdf
เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน ๔๐ เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-485-2554.pdf
เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-481-2554.pdf
เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-220-2553.pdf
เตียงโซฟา ปรับนั่ง - นอนได้ จำนวน 40 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-417-2554.pdf
เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-641-2554.pdf
เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก แบบสแตนเลส จำนวน 17 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553 ปกติ Price1-90-2553.pdf
เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-642-2554.pdf
เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1567904276.pdf
เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1904248333.pdf
เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-829039410.pdf

หน้า

Go to top