ข้อมูลด้านพัสดุ-รวม

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 30 จากทั้งหมด 30 รายการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
ตัวอย่างการทำรายงานเรื่อง TOR/SPEC TOR EX.docx
ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180521112840046.pdf
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก 2201-2561.pdf
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์และผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 2202-2561.pdf
คำสั่งอธิการบดีนิเวศน์ ปี 61 34.PDF
คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่ 2200-2561.pdf
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุุ(สำนักงานมหาวิทยาลัย) OROOP.pdf
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ ORDER.rar
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมช
กฎกระทรวง 7 ฉบับ 23 สิงหาคม 2560 AC.rar

หน้า

Go to top