หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 14 ลำดับที่ 261 - 280 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง 4 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-974874252.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-534676498.pdf
จัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนและโต๊ะแลคเชอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1418558345.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-571969976.pdf
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิติศาสตร์ 17 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-184312860.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ 05 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1828935575.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจักรยานสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Bike Sharing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-430208345.pdf
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1912530239.PDF
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1612047181.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1191027356.pdf
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1622618382.PDF
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1264745413.PDF
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1591338083.pdf
ขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 15 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-404354856.pdf
ร่างประกาศและร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล TOU Meter 3 Phase ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1125728043.pdf
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2122480267.pdf
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่ีอมแบบ ทีไอจี ฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-467286657.pdf
ขอบเขตงานประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด 65% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-135585316.pdf
ขอบเขตงานประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-29589163.pdf
ประกาศร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1553426268.pdf

หน้า

Go to top