หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 60 ลำดับที่ 1181 - 1189 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR โครงการขยายจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 ส.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-9-2553.pdf
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 ก.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-8-2553.doc
ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-7-2553.pdf
ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน (วิธีคัดเลือก) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-6-2553.doc
ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-5-2553.pdf
ประกาศร่าง TOR จ้างทำเตียงนอนเหล็ก จำนวน 350 เตียง และตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 350 ตู้ (เงินรายได้)  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-4-2553.pdf
ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 การจัดจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-3-2553.pdf
ครั้งที่ 3 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมศูนย์กลาง (Central monitor)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-1-2553.pdf
ประกาศร่าง TOR เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553 ประกาศปกติ TOR-2-2553.pdf

หน้า

Go to top