ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 27 ธ.ค. 2561 10:54 cmuwinner-2018-37735638.pdf
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561 16:33 cmuwinner-2018-992576101.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตอาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 30 พ.ย. 2561 17:02 จัดซื้อระบบโสตอาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 04 ธ.ค. 2561 11:46 cmuwinner-2018-51287741.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 26 พ.ย. 2561 13:29 จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 04 ธ.ค. 2561 10:19 cmuwinner-2018-798020608.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์อินเดียศึกษาคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 06 พ.ย. 2561 13:37 cmuwinner-2018-323265331.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัณฑิตวิทยาลัย 30 ต.ค. 2561 16:17 cmuwinner-2018-1318312535.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะสังคมศาสตร์ 31 ต.ค. 2561 12:12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากทางทันตกรรม ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 ต.ค. 2561 10:03 cmuwinner-2018-748508974.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อควมต้องการของตลาด ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 22 ต.ค. 2561 09:36 cmuwinner-2018-60959490.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐาน ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 22 ต.ค. 2561 09:23 cmuwinner-2018-1524321378.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศของระบบ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์สัตว์ทดลอง 17 ต.ค. 2561 13:57 cmuwinner-2018-744910716.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์สัตว์ทดลอง 17 ต.ค. 2561 13:40 cmuwinner-2018-198077714.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดชุดเครื่องมือสำหรับวิจัยกับสัตว์ทดลอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 ต.ค. 2561 13:12 cmuwinner-2018-950981688.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเมตาบอริซึ่มสำหรับหนูแรท ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 ต.ค. 2561 13:02 cmuwinner-2018-753202014.pdf
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบติดตามผลการนำสินค้าของผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 ขึ้นขายบน E-Marketplace (Shop Season) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 04 ต.ค. 2561 14:59 cmuwinner-2018-1536273460.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาดำเนินการนำผู้ประกอบการโครงการ SME Online ขึ้นขายบน E-Marketplace (Shop Season) และสร้างแคมเปญการตลาดกระตุ้นยอดขาย (Phase 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 02 ต.ค. 2561 09:26 cmuwinner-2018-474005423.pdf
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนสนาม คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 26 ก.ย. 2561 16:09 cmuwinner-2018-1558093661.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 ก.ย. 2561 18:08 cmuwinner-2018-189784174.pdf

หน้า

Go to top