ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 14 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) 29 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล) 29 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัณฑิตวิทยาลัย 25 ก.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพชรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 08 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 28 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๕๐ ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 05 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ผ้าปิดจมูก,หมวกกระดาษ) 31 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ALcohol Pad) 04 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือปลอดเชื้อชนิดไม่มีแป้ง) 13 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity Extension set) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (อาหารทางสายยางสำเร็จรูป) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เครื่องพยุงเดินแบบ 4 ขา) 23 เม.ย. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 22 ต.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง ศูนย์การศึกษา "หริภุญไชย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ต.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญาศ(Freeze dryer) ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ 01 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เวลา 11.30 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 21 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุด 23 พ.ย. 2560

หน้า

Go to top