ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ม.ค. 2556 ปกติ e-Auction-219-2556.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1119-2556.pdf
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1189-2556.pdf
จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ ประมาณ 2,562 ตรม. การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ส.ค. 2555 ปกติ e-Auction-198-2555.pdf
เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนำวิถี จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 เม.ย. 2554 ปกติ e-Auction-56-2554.pdf
เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-106-2553.pdf
กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1017-2556.pdf
ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-224-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1055-2556.pdf
ยกเลิกงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบัตร ขึ้น-ลง หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๕ อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ย. 2555 ปกติ e-Auction-203-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-436-2554.jpg
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-643-2554.pdf
การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-101-2554.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1310-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1022-2556.pdf
เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-752-2555.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เวณคณะศึกษาศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1283-2556.pdf
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,576 ตร.ม. การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-139-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กระปุกพลาสติกฝาสีเหลือง)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-372-2554.pdf
วัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ อาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-441-2554.pdf

หน้า

Go to top