ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มี.ค. 2556 ปกติ Price1-1086-2556.pdf
เครื่องวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-120-2554.pdf
อุปกรณ์สลับสัญญารอง (Distribution Swittch) 15 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1289-2556.pdf
เครื่องเคาะปอดด้วยระบบแรงอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-760-2555.pdf
เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-641-2554.pdf
ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 เม.ย. 2557 ปกติ e-Auction-332-2557.pdf
งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 7/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-798-2555.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1003-2555.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ธ.ค. 2556 ปกติ e-Auction-299-2556.pdf
ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารบรรยาย,งานวิจัย และงานพัฒนาบุคลากร หมวดคอมพิวเตอร์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ส.ค. 2555 ปกติ e-Auction-197-2555.pdf
ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1064-2556.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-892-2555.pdf
เครื่องปรับบรรยากาศความกดสูง จำนวน 2 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-98-2554.pdf
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 เม.ย. 2555 ปกติ Price1-738-2555.pdf
เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-976-2555.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 05 ส.ค. 2553 ปกติ Price1-123-2553.pdf
ชุดถ่ายภาพอัตโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1013-2556.pdf
ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์เก่า หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล ม้วนวิดีทัศน์ และเทปคาสเซท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1101-2556.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1304-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 6/2555  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-776-2555.pdf

หน้า

Go to top