ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-226-2553.pdf
เครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1332-2556.pdf
ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1305-2556.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1062-2556.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-231-2556.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 8/2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1180-2556.pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 ก.ย. 2555 ปกติ e-Auction-200-2555.pdf
เครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-108-2553.pdf
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1466-2557.pdf
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1364-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1022-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค. 2553 ปกติ Price1-167-2553.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1310-2556.pdf
เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1067-2556.pdf
รถขุดพร้อมหางเทเลอร์ ขนาด 3.3 ตัน 30 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 30 แรงม้า พร้อมระบบไฮดรอลิกแบบปรับตั้งอัตโนมัติ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1546-2557.pdf
ยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุง ดัดแปลงสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-696-2555.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-759-2555.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1000-2555.pdf
ซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 20 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 เม.ย. 2555 ปกติ Price1-732-2555.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์ (เคมีภัณฑ์-เครื่องแก้ว) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1374-2556.pdf

หน้า

Go to top