หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1374474757.pdf
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-98448426.PDF
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 30 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์ 23 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-817484867.pdf
คณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา (งานจ้างทำความสะอาดฯ จำนวน 136 คน) ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1698291297.pdf
ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา+ขอบเขตของงานงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มช.S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1490968950.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-475595402.PDF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำทางเดินมีหลังคาคลุม (Cover Way) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1727515162.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือศัลยกรรมชนิดไม่มีแป้ง) ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ 20 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-119495829.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-883620145.pdf
รายละเอียดของงาน (TOR) งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-393118094.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ระบบบริหารจัดการยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-667254404.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายบอกอาคาร ป้ายบอกสถานที่ ป้ายแนะนำ ป้ายจราจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-555063162.pdf
รายละเอียดของงาน (TOR) งานจ้างเหมาดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-143474009.pdf
รายละเอียดของงาน (TOR) งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-542028853.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1921829877.pdf
รายละเอียดของงาน (TOR) งานจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-470387416.pdf
รายละเอียดของงาน (TOR) งานจ้างเหมาทำความสะอาดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-801762890.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-792606977.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1930848336.pdf
ประกาศร่าง TOR 125.จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและกำจัดขยะในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล จำนวน 136 คน (คณะแพทยศาสตร์ มช.) คณะแพทยศาสตร์ 15 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1084059254.pdf

หน้า

Go to top