ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 487 ลำดับที่ 9721 - 9730 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 182 ชุด พร้อมเดินระบบ LAN จำนวน 182 จุด และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack โดยวิธีพิเศษ 18 ม.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR ่คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔  24 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ชุดประมวลผลระดับสูง จำนวน ๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๒๒/๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน ๘ ชุด ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เครื่องทดสอบความทนแรงกดขนาด ๑๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๐/๒๕๕๔ ๒. เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสำหรับหลอมแก้วแบบปรับฐานเตาขึ้นลงได้ จำนวน ๑ เครื่อง  คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๒. จอรับสัญญาณภาพ LCD จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง “ตู้แช่ – ๘๐ องศาเซลเซียส (Freezer – ๘๐ C)” คณะเกษตรศาสตร์ 08 ส.ค. 2557

หน้า

Go to top