ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง “ตู้แช่ – ๘๐ องศาเซลเซียส (Freezer – ๘๐ C)” คณะเกษตรศาสตร์ 08 ส.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๒. จอรับสัญญาณภาพ LCD จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เครื่องทดสอบความทนแรงกดขนาด ๑๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๐/๒๕๕๔ ๒. เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสำหรับหลอมแก้วแบบปรับฐานเตาขึ้นลงได้ จำนวน ๑ เครื่อง  คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน ๘ ชุด ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ชุดประมวลผลระดับสูง จำนวน ๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๒๒/๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔  24 ธ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ่คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 182 ชุด พร้อมเดินระบบ LAN จำนวน 182 จุด และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack โดยวิธีพิเศษ 18 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร  สำนักทะเบียนและประมวลผล 13 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)  18 เม.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 21 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 26 พ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะการสื่อสารมวลชน 28 พ.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR โรงเรียนสาธิตฯ จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต มช. 18 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อชุดกีฬาฯ 05 ต.ค. 2560

หน้า

Go to top