ล็อกอิน

ระบบอื่นๆ

แจ้งรับหนังสือกองคลัง Finance KM
บัญชี 3 มิติ
ประกาศข้อบังคับ มช.  
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
   
   
   
   
   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมกองคลัง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Recieve & Payment Gateway
กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนด Road Map เพื่อพัฒนาระบบการรับเงิน-การจ่ายเงิน Recieve & Payment Gateway ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567
Go to top