หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 17 ลำดับที่ 321 - 340 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ร่าง TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา (CorneaAnterior Segment OCT) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1244666318.PDF
ร่าง TOR จัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus (End Point Security) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-566602145.pdf
ร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-812281632.pdf
ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาติดตั้งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-703719580.pdf
ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหลอดประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-156060530.pdf
ร่าง TOR รายการเครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน คณะทันตแพทยศาสตร์ 07 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1925229149.pdf
ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษา และห้องอาหาร จำนวน 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานมหาวิทยาลัย 07 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-568028262.pdf
จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สถาบันฯวิจัยและพัฒนาพลังงาน 02 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1868000340.pdf
ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 03 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-2111535654.pdf
ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 31 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-409919484.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 31 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-2003122865.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 27 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1884217132.pdf
จ้างเหมาบริการการเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยวิธีคัดเลือก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 26 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-951784051.pdf
ร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 20 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-24126018.pdf
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง คณะบริหารธุรกิจ 18 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-693915490.pdf
ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1034512338.pdf
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 03 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-882371290.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 14 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1117591427.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1834039931.pdf
ประกาศร่าง TOR เช่าเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-980684433.pdf

หน้า

Go to top