ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
“ตู้แช่ – ๘๐ องศาเซลเซียส (Freezer – ๘๐ C)” ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 08 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-994354442.pdf
๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๒. จอรับสัญญาณภาพ LCD จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-263-2553.pdf
๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-264-2553.pdf
๑. เครื่องทดสอบความทนแรงกดขนาด ๑๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๐/๒๕๕๔ ๒. เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสำหรับหลอมแก้วแบบปรับฐานเตาขึ้นลงได้ จำนวน ๑ เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-397-2554.pdf
๑. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน ๘ ชุด ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-266-2553.pdf
๑. ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-332-2554.pdf
๑. ชุดประมวลผลระดับสูง จำนวน ๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๒๒/๒๕๕๔ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-402-2554.pdf
๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-281-2553.pdf
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 13 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-921-2555.pdf
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-588-2554.pdf
ให้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-794-2555.pdf
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1102-2556.pdf
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 21 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-768-2555.pdf
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 26 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1555-2557.pdf
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 28 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-778-2555.pdf
โปรแกรมดูภาพทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 โปรแกรม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-899991703.pdf
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 ส.ค. 2553 ปกติ Price1-125-2553.pdf
โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1461454687.pdf
โทรทัศน์สี ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-891440266.pdf
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-105-2553.pdf

หน้า

Go to top