หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศร่างงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-923753327.pdf
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศร่างงานจัดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) จำนวน 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-880983090.pdf
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 29 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1199386466.PDF
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 26 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1384077080.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 25 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1555435397.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติโหมด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-197219997.pdf
ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 22 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-930061798.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-936392561.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1398452508.pdf
ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 17 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-146868620.pdf
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฯ จำนวน 3 เครื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1983235021.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธี e-bidding สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-860913353.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1581115809.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-514091199.pdf
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารวิศวกรรมสำรวจ(เงินบริจาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-516214751.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา (TOR) เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 09 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2007306713.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1002959403.pdf
คณะวิทยศาสตร์ ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 08 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1583695664.PDF
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 05 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1941449368.PDF
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 04 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1295470914.pdf

หน้า

Go to top